Hjem    Forum    Log på    Registrér     

Hjørring den 12.02.2017

Kattehjemmet Bæklunds Venner holdt generalforsamling mandag den 6. marts 2017 kl.

19.00 på Kattehjemmet Bæklund, Øster Thirupvej 5, Hjørring

 

Hermed fremsendes referatet fra mødet.

 

1  Dieter Buch blev valgt til dirigent og derefter fik formanden Jens ordet.

 

2 Formanden Ã¥bnede generalforsamlingen med at byde vores ni gæster velkommen.  Han sagde et par mindeord om Anette ( formanden Jens' hustru) Anette døde søndag den 5/2 2017 . Hun har været en stor hjælp til udarbejdelse af nyhedsbrevet og hun brugte en del tid pÃ¥ kattehjemmet. MÃ¥ske ikke sÃ¥ meget pÃ¥ det fysiske plan men meget mere pÃ¥ det psykiske plan. Hun vil blive savnet.

Formandens beretning: Kattehjemmet har formidlet 147 katte i 2016. Der sad 12 over nytårsskiftet. Ganske få blev aflivet. Økonomien var rimelig men der var et efterslæb fra 2015 på store dyrlægeregninger.

 

3 Kasseren Bente Christensen fremlagde det reviderede regnskab til godkendelse. Ingen bemærkninger til dette.

 

4 Der var kommet forslag om en fast årlig indbetalingsdag af kontingent, fra medlemmer . Dette blev ikke vedtaget.

 

5 Der blev vedtaget at kontingentet i 2017 er uændret 200,- kr. Pr. 1 Januar 2018 stiger det dog til 250,- kr.

 

6 Næstformanden Hilly Le Fevre og kasserer Bente Christensen var villige til genvalg og blev valgt til at fortsætte, og valg af bestyrelses suppleant blev Vibeke Vestergaard.

 

7 Revisor Kresten Pedersen blev genvalgt og revisor suppleant blev Birgit Stecher.

 

8 Bente fortalte lidt om vores forespørgsel pÃ¥ at fÃ¥ Mobilpay.  Det er ikke sÃ¥ enkelt for en forening, som for private, at fÃ¥. SÃ¥ det er stadig under behandling og nÃ¥r det er oppe at køre, forhÃ¥bentlig snart, vil dette komme ud pÃ¥ vores hjemmeside og Facebook.

 

Sekretær  Anne Mette Pedersen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kære medlem

Kattehjemmet Bæklunds Venner holder generalforsamling mandag den 6. marts 2017 kl.

19.00 på Kattehjemmet Bæklund, Øster Thirupvej 5, Hjørring


Dagsorden iflg. vedtægterne

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

3. Revideret regnskab forelægges til godkendelse

4. Eventuelle forslag

5. Fastsættelse af kontingent

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleant

på valg er næstformand Hilly Le Fevre og kasserer Bente Christensen, begge er

villige til genvalg, vi skal have valgt en ny suppleant til bestyrelsen

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

Kresten Pedersen er villig til genvalg som revisor

8. Evt


Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde

senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag kan sendes til nedenstående adresse

eller til forening@fals.dk


Vi glæder os til at se jer.


Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Kattehjemmet Bæklunds Venner

Øster Thirupvej 5

9800 Hjørring

www.fals.dk

Powered by SMF 2.0.15 | SMF © 2006, Simple Machines LLC
TinyPortal © 2005-2018